U bent hier: Onderhoud en Garantie

Maak uw keuze

HappyLift BV
Lemmer

Kantoortijden:
Maandag t/m Donderdag
08.30 - 16.30 uur
Vrijdag
Gesloten  

 

Onderhoud

 

HappyLift balansveren behoeven geen onderhoud maar een regelmatige controle op corrosievorming dient wel te geschieden.
De balansveren zijn vanaf fabricage tegen corrosie beschermd en bij constatering van eventuele roestvorming zal dit met een klein beetje (multipurpose) vet moeten worden afgedekt.

Tevens dient periodiek de bevestiging van de balansveren te worden gecontroleerd en de aanwezigheid van eindstoppen.
Gebruik van het raam zonder eindstoppen zal de levensduur van de raamveren aanzienlijk bekorten en kan de bevestiging met het raam doen afbreken. Het schuivende raam dient altijd door eindstoppen te worden gestopt!  

 

HappyLift levert diverse modellen eindstoppen, voor alle raamsystemen
zijn passende types leverbaar.
______________________________________________________________________________

HappyLift kwaliteitscontrole

Alle door HappyLift geproduceerde balansveren worden na afstelling in de fabriek gecontroleerd op het juiste raamgewicht.
Zo heeft u de absolute zekerheid dat uw veren functioneren zoals de bedoeling is: een gemakkelijk te openen en te sluiten schuifraam dat in iedere gewenste positie in balans gehouden wordt. 
______________________________________________________________________________

Garantie

 

De duur van de fabrieksgarantie op HappyLift balansveren is gelijk aan de periode die de ramenleverancier/installateur als garantie termijn verstrekt, echter tot maximaal 10 jaar
na aankoopdatum.

De garantie is alleen geldig indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

Balansveren dienen vakkundig te worden gemonteerd volgens de bijgeleverde montagehandleiding.De schuivende raamvleugels moeten gemakkelijk en zonder schranken in het kozijn kunnen schuiven.

In het kozijn dienen altijd passende eindstoppen aanwezig te zijn.
Gebruik van balansveren zonder gemonteerde eindstoppen doet alle recht op garantie vervallen. 

De fabrieksgarantie van HappyLift BV strekt niet verder en tot niet meer dan, dat voor balansveren, die na levering door een constructiefout van de veer defect raken, gratis nieuwe balansveren worden geleverd. Defecte goederen moeten daartoe, na schriftelijke toestemming van HappyLift BV in een deugdelijke verpakking franco aan HappyLift BV worden gezonden.
Demontage en montage van deze goederen is voor rekening van de koper.

Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, installatie of onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.

HappyLift BV is nimmer aansprakelijk voor enige andere, direct of indirect, door koper geleden schade. Voor goederen welke door HappyLift BV zijn verkocht doch niet door HappyLift BV zelf zijn vervaardigd, gelden de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.

Verdere bepalingen worden genoemd in onze op elke transactie toepasselijke algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Op verzoek worden deze voorwaarden u kostenloos toegezonden.
___________________________________________________________________________

HappyLift BV Schuifraambeslag Lemmer Nederland

Tel. 0031(0)514-533969